NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Co je NETME

NETME Centre je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně.

Náš cíl

Aktivity centra mají za cíl rozvinout spolupráci s aplikační sférou a posílit tak konkurenceschopnost regionu, podílet se na rozvoji znalostní ekonomiky regionu a umožnit soukromým subjektům snadný přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu na smluvní bázi a s cílem zajistit maximální aplikační potenciál.

Spolupráce s firmami

Řada plánovaných projektů je realizována ve spolupráci s českými i zahraničními firmami, které již o spolupráci s NETME Centre projevily zájem. Na základě důkladných analýz lze konstatovat, že výsledky našich prací budou široce využívány nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Na čem stavíme

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2024 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně