NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Nový laserový přístroj ANALYSETTE 22 MicroTec plus

18. ledna 2012

Dne 18.1.2012 bylo přístrojové vybavení pořizované v rámci projektu NETME rozšířeno o přístroj ANALYSETTE 22 MicroTec.

Laserový přístroj ANALYSETTE 22 MicroTec plus je univerzálně použitelný přístroj pro určování distribuce částic dle velikosti u suspenzí, emulzí a pevných látek. Používá se převážně ve výzkumu a vývoji a kontrole jakosti a procesu. ANALYSETTE 22 MircoTec plus využívá pro určování distribuce částic dle velikosti patentu firmy FRITSCH s nastavitelným měrným článkem v konvergentním laserovém paprsku.

Přístroj se skládá z centrální měřící jednotky a dispergačního modulu, který lze rychle a jednoduše vyměnit. V centrální měřící jednotce jsou dva polovodičové lasery, každý o výkonu 7mW a o vlnové délce 532 nm nebo 940 nm. Celkový rozsah měření velikosti částic se pohybuje v rozmezí 0,08 – 2000 µm. Ultrazvuková lázeň, zabudovaná do jednotky pro dispergaci za mokra, má výkon až 50 Watt a rozkmitá tekutinu při 40 kHz.

Z obrázku vlevo je patrná koncepce metody zastínění paprsku. V horní části není žádný vzorek, a proto neprobíhá rozptyl. Zjištěná intenzita fotodiodou je nyní 100 %. Když se přidá vzorek, tak se díky procesu rozptylu fotodiodou zjištěná intenzita sníží na hodnotu 100 % - zastínění paprsku.

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně