NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Doktorand FSI VUT v Brně obdržel Fulbrightovo stipendium

22. února 2012

Dne 13. 2. 2012 bylo Ing. Jakubu Broukalovi, studentovi doktorského studijního programu na Ústavu procesního a ekologického inženýrství, uděleno Fulbrigtovo stipendium na výzkumnou stáž v USA. Podařilo se mu splnit přísné podmínky výběrového řízení a obstát v nemalé konkurenci studentů z celé České republiky. Výběrová komise ocenila předložený projekt, zabývající se experimentálním měřením dvoufázových sprejů, a přihlédla také k Jakubovým mimoškolním aktivitám. Náš student tak bude mít možnost v akademickém roce 2012/13 vycestovat do Spojených států amerických, kde bude pod vedením Prof. Paula E. Sojky pracovat na své disertační práci. Hostitelskou univerzitou mu bude známá Purdue University ve státu Indiana. Profesor Sojka je vedoucí Maurice J. Zucrow Laboratories, patřící pod Purdue University, které se specializují na vícefázové proudění a spalování. Je zároveň celosvětově vysoce uznávaný vědec na poli experimentálního výzkumu dvoufázového proudění.

Fulbrightovo stipendium je jedno z nejprestižnějších vysokoškolských stipendií, které podporuje studentskou a akademickou mobilitu mezi USA a ostatními zeměmi. Více než 40 držitelů Nobelových a 75 Pulitzerových cen jsou absolventy Fulbrightova programu.

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně