NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Nový termogravimetrický analyzátor

20. dubna 2012

Počátkem roku 2012 byl do laboratoří Energetického ústavu FSI VUT v Brně v rámci projektu NETME pořízen nový přístroj Jupiter 449 F3 od firmy NETZSCH. Zařízení TG 449 F3 Jupiter ® je zařízení vhodné pro termogravimetrickou analýzu vzorků v rozmezí teplot -150 °C až 2000 °C.

Termogravimetrický analyzátor (TGA) slouží pro vyhodnocování úbytku hmotnosti vzorku v závislosti na zvyšující se teplotě zkoušeného materiálu. Zařízení tvoří přesná horizontální váha s možností záznamu průběhu měření. Pracovní deska váhy, na niž se umísťuje měřený vzorek, se nachází v řízeně zahřívaném prostoru laboratorní pece. V průběhu zahřívání dochází k odpařování nebo odhořívání části vzorku a na přesné váze se sleduje průběh úbytku hmotnosti. Analyzátor má programovatelnou rychlost ohřevu a chlazení. Vyhodnocovaní a záznam TGA signálu je realizován pomocí propojení s počítačem, který má nainstalován potřebný software.

TG 449 F3 Jupiter je vybaven chladícím termostatem pro zaručení dlouhodobé stability podmínek. Dále díky vakuové pumpě je schopen provádět měření za sníženého tlaku nebo v čisté bezkyslíkové atmosféře. Testovací kelímky různých velikostí jsou vyrobeny z kysličníku hlinitého, platiny, hliníku, grafitu a z křemenného skla.

Technická specifikace:

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně