NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Centrální budova NETME Centre slavnostně otevřena

26. září 2012

V pátek 14. září byla za velkého zájmu veřejnosti a sdělovacích prostředků slavnostně otevřena centrální budova D5 – NETME Centre.

Stavěla se dva roky a dva měsíce, náklady činily dvě stě dvacet milionů korun. To jsou ty nejzákladnější číselné údaje týkající se nové ústřední budovy NETME Centre v areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Stavba centrální budovy NETME Centre byla financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v ČR. „V budově je nebo bude umístěna řada – často unikátních –zařízení či technologií. Jmenujme například laboratoř určenou pro výzkum energeticky náročných procesů, jako je moderní profesní prádelna budoucnosti, úsporná z hlediska spotřeby energie a šetrná vůči životnímu prostředí, klimakomora, laboratoř pro výzkum biologicky rozložitelných odpadů nebo laboratoř se zařízením na bázi technologie elektronového paprsku,“ popsal hlavní řešitel projektu Petr Stehlík. „Ve druhém podlaží je umístěna strojní dílna a nachází se zde i technické zázemí budovy. Ve třetím podlaží je k dispozici na 60 parkovacích míst pro pracovníky, návštěvníky a zákazníky centra, v posledním patře jsou umístěny pracovny vědců a tzv. lehké laboratoře.“ Zajímavostí je také vnější podoba stavby. Na opláštění budovy byl použit speciální materiál CORTEN, který řízeně koroduje až do fáze, kdy se koroze zastaví a materiál následně nepotřebuje žádnou údržbu.

Slavnostního přestřižení pásky se ujal náměstek ministra školství Michal Zaorálek, náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Frélich, rektor VUT v Brně Karel Rais a děkan Fakulty strojního inženýrství Miroslav Doupovec. Slavnostního setkání se zúčastnila řada pozvaných hostů včetně ředitelů významných firem (z nichž řada již patří mezi zákazníky NETME Centre) a mezinárodně uznávaných odborníků.

„Budování NETME Centre jako prvního centra v ČR v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace bylo zahájeno v roce 2010. Byl to tedy pilotní projekt ze skupiny projektů, na které VUT v Brně získalo prostředky z Evropských fondů ve výši téměř 8 mld. korun. Management VUT v Brně při vědomí možného chybného čerpání finančních prostředků, které se objevilo v mediálně známých kauzách, pozorně sledoval systém řízení tohoto projektu. A po dvou letech musím říct, že peníze se tu investovaly s velkou pečlivostí. Zatímco v řadě jiných případů se utrácí - mírně řečeno – s určitou dávkou velkorysosti, v rámci NETME Centre audity opakovaně prokazují bezchybné čerpání finančních prostředků z hlediska bruselské administrace,“ dodal rektor.
„Centrum jsme realizovali a stále realizujeme v nelehké pozici jakéhosi „předvoje“ zástupu ostatních center. V tomto smyslu býti schválen jako první a nejlépe připravený projekt neznamená jenom pozitivum,“ komentuje výkonná ředitelka centra Peregrina Štípová.

„Jde nám o skromný příspěvek ke „zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“ tak, aby výraz uvedený v uvozovkách nebyl vnímán pouze jako klišé, ale aby naše centrum působilo v tomto smyslu nanejvýš důvěryhodně. Právě proto klademe důraz na výchovu vlastních výzkumných pracovníků a prostory centra tomu budou zcela jistě napomáhat, zvláště v méně populárním – ale o to potřebnějším – technickém oboru,“ uvedl duchovní otec NETME Centre Petr Stehlík.

Reportáž z pořadu Události v regionech (Brno) můžete shlédnout on-line v archivu České televize.

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně