NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Divize AMM obdržela jedinečný grant nadace Dobeneck-Technologie-Stiftung

18. října 2012

Nadace Dobeneck-Technologie-Stiftung se rozhodla podpořit připravované ojedinělé laboratoře technologií elektronového paprsku vznikající v divizi AMM investičním grantem ve výši 250 tis. €.

V rámci této podpory dojde k podstatnému navýšení výkonu generátoru elektronového paprsku na 150 kV/15kW a celkového rozšíření plánovaného zařízení o montážní zařízení pro vodorovné polohování elektronového děla včetně bezpečnostního systému, rotačně nakláněcí zařízení pro různé upínací pozice, CNC zařízení k podavači drátu s regulací tahu-tlaku pro povrchové legování, systém pro suché vakuum pro aplikace bez olejových výparů apod. Součástí grantu je již probíhající půlroční školení 1 pracovníka divize na Universitě ve Freibergu a školení 2 pracovníků laboratoře u výrobce zařízení, firmy Pro-beam.

Tyto rozšiřující doplňky značně rozšíří možnosti aplikace EB zařízení i pro automobilový či letecký průmysl a zejména výzkumu a vývoje nových postupů zpracování.

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně