NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Seminář Technologie elektronového paprsku

16. května 2013

U příležitosti otevření nové laboratoře věnované technologii elektronového paprsku pořádá divize AMM Netme Centre ve spolupráci s Ústavem materiálových věd a inženýrství FSI VUT seminář Technologie elektronového paprsku.
Seminář se koná 16. 5. 2013 v prostorách fakulty FEKT, Technická 2848/8 v místnosti T-225 ve 2. patře. Účast na akci je zdarma, je však nutné se registrovat. Více informací o připravované akci naleznete na speciální stránce.

Tento seminář je realizován za podpory projektů OPVK CZ.1.07./2.3.00/20.0197 Víceoborový výzkumný tým v oblasti designu materiálů a jeho zapojení do mezinárodní kooperace a CZ.1.07/2.4.00/17.0032 Budoucnost technických oborů.

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně