NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Mezinárodní odborná konference
UNIVERZITA – FIRMA – PROSPERITA

17. září 2013

Mezinárodní odborná konference
UNIVERZITA – FIRMA – PROSPERITA
"Jak mohou firmy pomoci technicky zaměřeným univerzitám a naopak"

Termín: 7.listopadu 2013 (10:00-15:30)
Místo konání: aula rektorátu Vysokého učení technického v Brně, Antonínská 1, Brno

Konferenci pořádá NETME Centre pod záštitou rektora VUT v Brně. Konference bude řízena děkanem Fakulty strojního inženýrství, panem prof. Miroslavem Doupovcem.

Diskusní témata pro odpolední blok:
Kdo má zodpovědnost za výchovu technické inteligence ve fungující společnosti?
 Základní a aplikovaný výzkum na technické vysoké škole.
 Spolupráce vysoké školy s firmami v oblasti vědy a výzkumu.
Jak využít pro firmy výzkumnou infrastrukturu vysokých škol vybudovanou z evropských fondů?
Nevychovávají vysoké školy potenciální nezaměstnané?
KVALIFIKOVANÁ PRACOVNÍ SÍLA: Umíme ji vychovat? Umíme ji využít?
Nedostatek absolventů technických oborů. Co dělat, aby tomu bylo jinak? Co pro to dělají firmy? Je slyšet jejich hlas?
Výchova absolventů "na míru": ano či ne?
Postavení profesora technické vysoké školy. Může se stát profesorem na technice i odborník z praxe?
Praxe a stáže studentů ve firmách

Odpolední blok bude řízen moderátorem jako panelová diskuse.
Jména všech vystupujících jsou uvedena v pozvánce.


Vstup na konferenci je možný pouze po přihlášení a potvrzení Vaší přihlášky ze strany organizátora. V konferenčním sále je omezený počet míst a budou obsazována dle pořadí přijetí přihlášek.

Budete-li mít o účast zájem, potvrďte co nejdříve Váš zájem na e-mail - stipova@fme.vutbr.cz -  nejpozději do 11.10.2013, přihlášku Vám potvrdíme a zašleme organizační  informace (aktuální časový harmonogram, parkování, podkladové materiály..atd.).

Vstup na konferenci je bez účastnického poplatku.

Pozvánku na konferenci naleznete ZDE

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně