NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Workshop na NETME Centre spojený s návštěvou prince Konstantina Lichtenštejnského

9. října 2013

Dne 2.10. 2013 navštívil Brno a Vysoké učení v Brně (konkrétně Fakultu strojního inženýrství/NETME Centre) princ Constantin von und zu Lichtenstein, nejmladší syn vládnoucího knížete monarchie Lichtenštejnsko Hanse Adama. Lichtenštejnsko je jako stát je velmi inspirující a je zajímavé sledovat trendy v této zemi. Například skutečnost, že se jedná o zemi s nulovým státním dluhem a vysokým životním standardem je v dnešní Evropě velmi neobvyklé.

Princ Konstantin také vyjádřil přání seznámit se s inovačními procesy v Jihomoravském kraji, který je na čele tohoto inovačního dění v ČR a je jedním z nejinovačnějších regionů ve střední Evropě. Ekonomický růst Lichtenštejnska, zvláště pak po druhé světové válce, byl založen právě na podpoře a rozvoji inovačních procesů a transferu těchto technologií. Tento směr se ukázal jako správný a byl to jeden z faktorů, který přivedl tento stát k dnešní prosperitě.   V souvislosti s touto návštěvou se uskutečnil Worskhop na NETME Centre, který byl zaměřen na propagaci činnosti celého Centra i jednotlivých divizí:

S princem nejprve pohovořil rektor VUT v Brně prof. Ing. Karel Rais, CSc., dr.h.c., který mu představil univerzitu a její aktivity v národním i mezinárodním měřítku. Dále v rámci workshopu vystoupil děkan Fakulty strojního inženýrství - prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc., dr.h.c. a seznámil prince s výzkumnými a vývojovými aktivitami Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně a ukázal mu výzkumné centrum NETME Centre. V rámci workshopu byla doc. Ing. Jaroslavem Juračkou, Ph.D., vedoucím Divize letecké a automobilní techniky, prezentována konkrétní činnost divize, která byla ukončena prohlídkou laboratoří. Dále byla Ing. Danielem Koutným, Ph.D., vedoucím Sekce vývoje a konstrukce Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví prezentována činnost sekce také v konkrétních laboratořích. Tým odborníků pod vedením Ing. Davida Palouška, Ph.D., (Ing. David Škaroupka, Ph.D.,Ing. Daniel Koutný, Ph.D.)  předal princi jeho rodový erb, který byl vytvořen technologií Selective Laser Melting - postupným spékáním nerezového kovového prášku laserovým paprskem.

Workshopu se kromě zástupců odborné veřejnosti také zúčastnili ředitel Jihomoravského výzkumného centra, Ing. Jiří Hudeček a JUDr. Vlado Gašpar, ředitel Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, kteří pohovořili o základní a velmi úspěšné inovační strategii minulosti a připravovaná inovační strategii Jihomoravského kraje pro příští plánovací období. Iniciátoři a účastníci workshopu očekávají, že VUT v Brně/Fakulta strojního inženýrství/NETME Centre i JMK mají v oblasti inovačních strategií co nabídnout i těm nejnáročnějším partnerům, a že by se i v tomto případě mohla nastartovat oboustranně zajímavá spolupráce.

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně