NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Pozvánka na dvě přednášky z oblasti optických metod v mechanice tekutin

12. listopadu 2013

První přednáška: Particle image velocimetry (PIV)

povede Dr. Yannick Knapp, Institut Universitaire de Technologie d'Avignon, FR, v úterý 26. 11. 2013 od 13:00.

V prezentaci budou uvedeny principy optické diagnostické metody PIV, popis komponentů měřicího systému a aplikace PIV na studium rychlostních polí v mechanice tekutin. Bude zde prostor pro diskusi různých aspektů a problémů spojených s PIV s přednášejícím.

 

Druhá přednáška: Atomization of liquids, laser optical diagnostics for fluid flow measurements

povede Dr. Graham Wigley z Loughborough University, UK, ve středu 27. 11. 2013 od 13:00.

První část bude věnována mechanismu rozprašování kapalin (základní pojmy v atomizaci, primární a sekundární rozpad), další část bude zaměřena na teoretické základy optické diagnostiky a její použití v mechanice tekutin. Prostor bude věnován zejména Dopplerovským metodám (LDA a PDA) a jejich aplikaci při diagnostice sprejů. Zmíněny budou i vizualizační metody a postupy zpracování obrazových dat.

 

Obě přednášky budou vedeny v anglickém jazyce a budou se konat na Odboru termomechaniky a techniky prostředí, Energetickém ústavu Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, místnost A2/311, Technická 2, Brno.

Po přednáškách bude následovat exkurze do laboratoří s praktickou ukázkou prezentovaných experimentálních metod (PIV, LDA, PDA) a s aplikací na konkrétní problémy mechaniky tekutin. Každá z přednášek včetně exkurzí bude trvat 2 - 3 hodiny.

Přednášky jsou určeny pro studenty, akademické pracovníky i zájemce z průmyslu o danou problematiku.

Zájemci nechť se ozvou na: jedelsky@fme.vutbr.cz, počet míst je omezený.

 

Informace o přednášejících:

Dr. Yannick Knapp http://iut.univ-avignon.fr/es/mini-site/iut-davignon/rech/les-enseignants-chercheurs/yannick-knapp.html

 

Dr. Wigley se věnuje vývoji laserových diagnostických a měřicích metod a jejich aplikacím v mechanice tekutin. Přes 30 let se zabývá studiem proudění ve spalovacích motorech a výzkumem jejich vstřikovacích systémů. V současnosti je Visiting Research Fellow, Department of Aeronautical and Automotive Engineering, Loughborough University, UK.

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně