NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

NETME Centre má novou budovu

16. září 2011

V pátek dne 16.9. 2011  byla v areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně slavnostně otevřena první nově postavená budova NETME Centre  FSI VUT v Brně určená ke zkouškám letadlové techniky. Během jednoho a půl roku se podařilo navrhnout a postavit speciální budovu určenou pro Divizi letadlové a automobilní techniky, která je první stavební investicí realizovanou z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v ČR.

      

 
Slavnostního přestřižení pásky u nové budovy se ujali rektor VUT v Brně Karel Rais, 1. náměstek ministra školství Jakub Hodinář, primátor Statutárního města Brna Roman Onderka a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Václav Božek. Slavnostního setkání se zúčastnila řada hostů, především zástupců průmyslu, ale i představitelé místní a veřejné správy.
 
“Je příznačné, že poté, co v lednu loňského roku bylo zahájeno budování prvního centra v ČR v rámci Operačního programu „Výzkum a vývoj pro inovace“ – NETME Centre, se dnes otevírá vlastně první stavební investice tohoto OP VaVpI  v České republice,” připomněl rektor VUT v Brně Karel Rais.“ Naše univerzita získala ze strukturálních fondů EU podporu ještě pro několik dalších Center excellence, částku v celkové výši kolem 8 mld. Kč a patříme tak mezi nejúspěšnější české univerzity z hlediska velikosti finančních prostředků získaných ze strukturálních fondů. Před námi je teď velký úkol zajistit bezchybné čerpání těchto finančních prostředků z hlediska bruselské administrace. V případě projektu NETME se nám toto zatím daří,“ dodal rektor.
 
Nová budova, určená pro Divizi letadlové a automobilní techniky bude umožňovat pevnostní zkoušky konstrukcí na dvou zkušebních roštech (středně těžkém a těžkém), výrobu pokrokových kompozitních konstrukcí v „čistém“ prostředí i klasickou technologií vlhkého kladení, zkoušky hydraulických prvků a elektrických palubních systémů. Srdcem budovy o vnitřním prostoru   8500 m3 je těžký rošt o rozměrech 6,5 x 6 m, speciálně uložený tak, aby umožnil i crachové zkoušky leteckých konstrukcí a sedaček, pádové zkoušky podvozků a to z výšky až 12m, umožňující dosáhnout rychlosti nárazu až 55km/h. Druhý zkušební rošt je navržen tak, aby umožňoval zkoušky velmi štíhlých a konstrukcí křídel s rozpětím až 25m, které se vyznačují výraznými průhyby (až 4m) a které se velmi obtížně zkouší v dosavadních zkušebních laboratorních prostorách fakulty.
 
Navazující prostory pak umožňují umístění technologií nezbytných pro vývoj nových kompozitních struktur a konstrukcí a jejich zkoušení. V nejvyšším podlaží jsou umístěny kancelářské prostory pro nový výzkumný tým Centra a laboratoře pro zkoušky letadlových systémů.
 
 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně