NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Mezinárodní odborná konference NETME Centre „Univerzita-firma-prosperita“ - zpráva z konference

25. listopadu 2013

 Dne 7.11.2013 se v prostorách Rektorátu Vysokého učení technického v Brně (dále jen VUT) uskutečnila Mezinárodní odborná konference pod názvem „UNIVERZITA – FIRMA – PROSPERITA - Jak mohou firmy pomoci technicky zaměřeným univerzitám a naopak“.

Záštitu nad celou akcí převzal rektor VUT, moderoval ji Jakub Rybář.
Konferenci, na které vystoupila řada odborníků v oblasti akademické, ale především z praxe, pořádalo regionální výzkumné a vývojové centrum NETME Centre.
 
Dopolední část zahájil rektor VUT – prof. Ing. Karel Rais, CSc., dr.h.c., který předal slovo ředitelce NETME Centre, Ing. Peregrině Štípové, která jménem organizátora na konferenci přivítala všechny přítomné. Poté krátce vystoupil kandidát na rektora VUT, prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc. a předal slovo děkanovi Fakulty strojního inženýrství, prof. RNDr. Miroslavu Doupovcovi, CSc., dr.h.c., který pohovořil na téma „Cesty k podpoře vysokoškolského technického vzdělávání“.
Poslanec Evropského parlamentu ČR, Ing. Evžen Tošenovský, dr.h.c., prezentoval na téma „Možnosti využití fondů EU v oblasti výzkumu“. Poté vystoupil Ing. Pavel Ramík z Ústavu automobilního a dopravního inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT s praktickým příspěvkem na téma „Studentská formule“, dále manažer útvaru Strategický nábor firmy ČEZ, Ing. Pavel Puff s konkrétním příspěvkem na téma „Kdo má zodpovědnost za výchovu technické inteligence“, dále 1.místopředsedkyně Rady pro výzkum, vývoj a inovace ČR, PhDr. Miroslava Kopicová a poté předsedkyně Technologické agentury ČR, Ing. Rút Bízková, která se dotkla tématu role Technologické agentury ČR při spolupráci firem a technicky zaměřených univerzit. Prof. Jan Z. Kubeš z IMD Business School v Lausanne (Švýcarsko) dopolední část svým příspěvkem uzavřel.
 
V odpolední části vystoupila řada odborníků z praxe a diskutovalo se nad níže uvedenými tématy:

prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. (prorektor pro rozvoj vědecké a výzkumné činnosti VUT v Brně) - Základní a aplikovaný výzkum na technické univerzitě; Postavení profesora technické vysoké školy
Ing. Jiří Rosenfeld, CSc. (předseda představenstva a generální ředitel Slovácké strojírny, a.s. Uh. Brod) - Výchova absolventů na míru ano či ne a proč?, umíme využít potenciál studentu v praxi?
Ing. Vladimír Novák (generální ředitel Šmeral Brno, a.s.,víceprezident Svazu strojírenské technologie)- Nedostatek absolventů technických oborů, co dělat aby tomu bylo jinak, co dělají firmy, je slyšet jejich hlas?
Ing. Milan Venclík, MBA (předseda představenstva ARX Invest, a.s.) - Kdo má zodpovědnost za výchovu technické inteligence ve fungující společnosti?
Ing. Jiří Kovář (generální ředitel UNIS a.s. Brno) - Spolupráce VŠ s firmami v oblasti vědy a výzkumu
Mgr. Lucie Kuljovská (ředitelka regionální kanceláře Brno CzechInvest) – Jak vidí spolupráci se školami firmy
Odpolední blok a tím i celou konferenci zakončil svým příspěvkem E.V.Safonov, profesor South Ural State University.
 
Konference se zúčastnilo více než 100 účastníků z akademické sféry, ale především z praxe.

 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně