NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Tiskové sdělení ke slavnostnímu otevření Laboratoře virtuální reality na FSI VUT v Brně

2. prosince 2013

Dne 14. listopadu 2013 spolupořádala Sekce výrobních strojů Divize mechatroniky NETME Centra FSI VUT v Brně zasedání technických a obchodních ředitelů členských firem Svazu strojírenské technologie a současně zasedání Řídícího výboru Technologické platformy strojírenské výrobní techniky (TPSVT). Akce se uskutečnila ve velké zasedací místnosti děkanátu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Veliký dík patří prof. Ing. Jarmile Dědkové, CSc., děkance FEKT, za umožnění realizace tohoto zasedání v důstojných prostorách v době probíhající sanace výškové budovy A1 Fakulty strojního inženýrství.

Celý text tiskové zprávy

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně