NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

NETME Day - ohlédnutí za proběhlou akcí

27. března 2014

Akce NETME Day proběhla 26.2.2014 za účelem lepšího seznámení studentů Fakulty strojního inženýrství s NETME Centre, vybavením, laboratořemi a vědecko-výzkumnými pracovníky centra. Studentům takto vznikla příležitost seznámit se s možnostmi praxí, závěrečných prací a dalšího studia. Dalším z cílů akce bylo zvýšit celkovou informovanost o dění na půdě fakulty. Vedlejším cílem bylo také vytvořit prostředí pro navazování vzájemných kontaktů pro mladé vědecko-výzkumnými pracovníky.

Akce byla koncipována formou řízených exkurzí po laboratořích vybavených z projektu NETME. Laboratoře byly rozděleny do tří okruhů podle divizí:

1. OKRUH - Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE)

2. OKRUH - Divize letecké a automobilní techniky (AAT) + Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT)

3. OKRUH - Divize mechatroniky (M) + Divize progresivních kovových materiálů (AMM).

Během jednoho okruhu měli účastníci možnost podívat se do šesti laboratoří, v každé strávili cca 10 min, celková délka trasy byla plánovaná na 90 min. Prohlídky probíhaly ve dvou cyklech v 14:00 a 16:00, účastníci se mohli zaregistrovat na jeden nebo dva okruhy dle svých priorit. Každou trasu měl na starost pracovník NETME Centre, který účastníkům zároveň představil akci i projekt jako takový.

Celkem se zaregistrovalo 72 zájemců. Největší zájem byl ze strany studentů bakalářských oborů. Účastníci byli převážně studenti z FSI, podívat se přišli jedinci ze zaměstnanců, PhD. studentů, studentů z jiných fakult (FEKT, FAST) a rektorátu VUT.

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně