NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

IDENTIFYING THE CRITICAL METRICS FOR MEASURING RESEARCH PERFORMANCE OF UNIVERSITIES

16. května 2014

tek 6. června navštíví pracoviště AMM divize NETME prof. Michael Khiam Aik Khor z Nanyang Technological University (NTU) v Singapuru. 
Návštěva prof. Khora je výsledkem několikaleté úzké výzkumné spolupráce mezi a singapurskou NTU v oblasti povrchového inženýrství a metod žárového nanášení a zároveň představuje ocenění dosavadních aktivit ústavu v oblasti technologie studené depozice (Cold Spray). 
Profesor Khor je předním světovým odborníkem v oblasti Cold Spray a zároveň prorektorem NTU pro výzkum a vědecké výsledky. Jako součást své návštěvy přednese pro pozvané hosty příspěvek "IDENTIFYING THE CRITICAL METRICS FOR M
EASURING RESEARCH PERFORMANCE OF UNIVERSITIES", ve které seznámí posluchače se systémem hodnocení vědeckých výsledků na NTU. Více informací naleznete v přiložené pozvánce. 

Věříme, že tato přednáška přinese mnoho podnětů a inspirace pro aplikaci na VUT. 

Pozvánka ve formátu PDF

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně