NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Program mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II

12. října 2015

Cílem programu mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji EUPRO II je umožnit prostřednictvím podpory účasti českých výzkumných institucí na koordinaci evropského výzkumu, zvýšení účasti v mezinárodních programech výzkumu a vývoje a v bilaterálních aktivitách.

Úspěšná účast v programech mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji vyžaduje nejen finanční podporu jednotlivých projektů, ale také podporu potřebné infrastruktury, která poskytne uchazečům a účastníkům programů mezinárodní spolupráce potřebné informace a pomůže s přípravou návrhu projektu nebo s přípravou periodické věcné či finanční zprávy. Vzhledem k tomu, že pravidla velkých mezinárodních programů výzkumu a vývoje jsou velmi složitá a existují značné rozdíly mezi programy i mezi zeměmi, je naprosto nezbytné zajistit rozšiřování těchto informací ve vědecké a odborné komunitě. Právě tak je nezbytné zajistit dostatečně účinné získávání informací v poradních orgánech jednotlivých programů. Programem EUPRO II budou tedy podporovány projekty, které dostatečným způsobem zajistí působení v obou směrech.

Více informací o programu naleznete na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/eupro-ii-le

NETME Centrum FSI VUT v Brně zahajuje v rámci programu EUPRO II realizaci projektu Projektová kancelář podpory mezinárodních projektů pro strojní inženýrství (NETME International).

 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně