NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

O projektu

 
Základní údaje o projektu realizovaném v období 2014-2018:

NETME Centre PLUS je projektem zajišťujícím udržitelnost regionálního výzkumného a vývojového centra NETME. Projekt je financován programem MŠMT: LO - Národní program udržitelnosti I ve výši uznatelných nákladů 606 mil. Kč (podíl státní rozpočet 277 mil. Kč a kofinancování 329 mil. Kč). Internetové stránky NPU
 

Název projektu : NETME Centre PLUS (LO1202)
Místo realizace : Technická 2869/2, 616 69 Brno
Zahájení projektu : leden 2014
Ukončení projektu : prosinec 2018
Uznatelné náklady projektu : 606 mil. Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR : 277 mil. Kč
Kofinancování : 329 mil. Kč

 

Základní údaje o projektu realizovaném v období 2010-2013:

NETME Centre – celým názvem New Technologies for Mechanical Engineering (Centrum nových technologií pro strojírenství) – je koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, založené na kvalitní vědecké a výzkumné základně Fakulty strojního inženýrství. Projekt byl v období 2010 - 2013 financován z fondů EU a MŠMT, z prostředků OP VaVpI, Prioritní osa 2 - Regionální VaV centra ve výši dotace 768 mil. Kč (podíl EU 652 mil. Kč a státní rozpočet 116 mil. Kč). 

Projekt byl oficiálně zahájen 1. ledna 2010 a navazuje na dlouholetou vědeckou, výzkumnou a vývojovou činnost FSI VUT V Brně.

Aktivity Centra mají za cíl rozvinout spolupráci s aplikační sférou a posílit tak konkurenceschopnost regionu, podílet se na rozvoji znalostní ekonomiky regionu a umožnit soukromým subjektům pružný přístup k nejnovějším výsledkům výzkumu na smluvní bázi a s cílem zajistit maximální aplikační potenciál.

Projekt je podpořen základy: tradice, současnost a budoucnost: 

Celkové výdaje projektu : 768 mil. Kč
Dotace poskytnutá EU : 652 mil. Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR : 116 mil. Kč

 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2023 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně