NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Rada NETME Centre

Interní členové Rady NETME Centre (v abecedním pořadí)

prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc., vedoucí Divize mechatroniky NETME Centre, zástupce ředitele Ústavu automatizace a informatiky
prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc., vedoucí Divize progresivních kovových materiálů NETME Centre, ředitel Ústavu materiálových věd a inženýrství FSI
Ing. Vladimír Dumek, Ph.D., tajemník FSI
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., řešitel projektu NETME Centre PLUS (NPU), vedoucí Divize virtuálního navrhování a zkušebnictví NETME Centre, ředitel Ústavu konstruování FSI
prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc., vedoucí Divize energetiky, procesů a ekologie NETME Centre, vedoucí Laboratoře přenosu tepla a proudění FSI
doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D., vedoucí Divize letecké a automobilní techniky NETME Centre
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., děkan FSI, zástupce řešitele NETME Centre PLUS
Ing. Vladimír Kotek, MBA, kvestor VUT 
prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D., proděkan pro tvůrčí činnost FSI
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., vedoucí projektu NETME Centre (OP VaVpI), ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství FSI
Mgr. Michal Šedivý, finanční manažer NETME Centre

Externí členové Rady NETME Centre (v abecedním pořadí)

Ing. Pavel Bartoš, viceprezident Hospodářské komory ČR, prezident Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
Ing. Jaroslav Bureš, CSc., konzultant
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., předseda Akademie věd ČR
Ing. Tomáš Hüner, energetický expert a předseda dozorčí rady ČEPS
Mgr. Lucie Kuljovská
Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje KÚ Jihomoravského kraje
Dr. Ing. Marie Zezůlková, vedoucí Kanceláře strategie města Brna

Předsedou Rady NETME Centre je řešitel projektu NETME Centre PLUS (NPU), tajemníkem a zapisovatelem finanční manažer NETME Centre.

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2022 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně