NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Představení divize letecké a automobilní techniky (AAT)

Divize letecké a automobilní techniky je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti transportní techniky se zaměřením na vyšší efektivitu a bezpečnost, snížení dopadů na životní prostředí a využití nejnovějších technologií.

Základní činností divize je rozvoj VaV činností a průmyslové spolupráce v předmětné oblasti. Výzkum bude zaměřen prioritně na témata vycházející ze současných požadavků, ale i předpokladů rozvoje průmyslových podniků v odvětvích. Kromě vlastních projektů je předpokládán významný podíl na řešení projektů spolupráce s klíčovými průmyslovými partnery v podobě realizace nových a inovovaných výrobků, externích expertíz a projektů smluvního výzkumu.

Rozdělení divize na sekce se odvíjí od konkrétní nabídky činností.


Součásti divize


Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2023 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně