NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Kontakty divize letecké a automobilní techniky (AAT)


doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D. – vedoucí divize AAT
e-mail: juracka@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 234

doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D. – kontaktní osoba divize AAT
e-mail: novotny.pa@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 272


vedoucí jednotlivých sekcí a laboratoří


 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně