NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Součásti divize letecké a automobilní techniky (AAT) a nabídka služeb


Sekce letecká

Vedoucí sekce: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D., e-mail: juracka@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 234

Skupina simulace CFD a FEM pro letecké i neletecké aplikace

Hlavními činnostmi skupiny simulace CFD a FEM jsou:

Vedoucí skupiny: Ing. Robert Popela, Ph.D., e-mail: popela.r@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 470

Skupina zkoušek letecké techniky

Činnost skupiny se zaměřuje zejména na průkazné a výzkumné zkoušky leteckých konstrukcí. Jedná se zejména o:

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Ivo Jebáček, Ph.D., e-mail: jebacek@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 457

Skupina kompozitních konstrukcí

Hlavními činnostmi skupiny kompozitních konstrukcí jsou:

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Jaroslav Juračka, Ph.D., e-mail: juracka@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 234


Sekce automobilní

Vedoucí sekce: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D., e-mail: novotny.pa@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 272

Skupina pohonných jednotek

Hlavními činnostmi skupiny pohonných jednotek jsou:

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Pavel Novotný, Ph.D., e-mail: novotny.pa@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 272

Skupina modelování a testování vozidel

Hlavními činnostmi skupiny modelování a testování vozidel jsou:

Vedoucí skupiny: Ing. Petr Porteš, Dr., e-mail: portes@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 268

Skupina stavebních a manipulačních strojů

Hlavními činnostmi skupiny stavebních a manipulačních strojů jsou:

Vedoucí skupiny: Ing. Miroslav Škopán, CSc., e-mail: skopan@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 427

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně