NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Představení divize progresivních kovových materiálů (AMM)

Aktivity divize směřují k řešení problematiky struktur a vlastností kovových materiálů a kompozitů včetně inženýrství povrchů. Komplexní pojetí řešení umožňuje interdisciplinární charakter pracoviště a využití nejnovějších poznatků a technologií ve vzdělávání, oblasti základního výzkumu a aplikovaných věd, i ve spolupráci s průmyslovými partnery.

Ohniskem zájmů jsou perspektivní technologie elektronového paprsku, tepelného zpracování, povlakování a vývoj dalších postupů, jako např. studená kinetická depozice (skupina pokročilých materiálových technologií).
Jsou rozvíjeny aktivity v oblasti strukturních a fázových analýz v kovových i nekovových materiálech a sledování lokálních vlastností za použití indentačních metod (skupina struktury fází).
V oblasti mechanických vlastností se divize zaměřuje na charakterizaci vlastností a hodnocení odezvy materiálů při kvazistatickém zatěžování v tahu, tlaku a ohybu, při dynamickém zatěžování, nízko- a vysokocyklové únavě za různých teplot (skupina mechaniky materiálu).
S podporou sekce mechaniky a sekce matematiky se interdisciplinárně koncipovaná skupina mikromechaniky a modelování materiálu orientuje na převážně teoretické práce a výpočtovou podporu designu a mikromechaniky materiálů.

Rozdělení divize na sekce a pracovní skupiny se odvíjí od konkrétní nabídky činností.


Součásti divize


 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2023 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně