NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Kontakty divize progresivních kovových materiálů (AMM)


prof. Ing. Ivo Dlouhý, CSc. – vedoucí divize AMM a ředitel ÚMVI
e-mail: dlouhy@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 171

Ing. Libor Válka, CSc. – technický manažer
e-mail: valka@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 166


vedoucí jednotlivých sekcí a laboratoří


 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně