NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Představení divize mechatroniky (M)

Divize mechatroniky je zaměřena na aplikovaný výzkum a vývoj unikátních technických řešení v oblasti inteligentních elektromechanických soustav. Integruje vědecko-výzkumné kapacity ústavů Fakulty strojního inženýrství a Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií. Multioborové složení vědecko-výzkumných pracovišť umožňuje realizovat aplikovaný výzkum a vývoj specifických technických řešení.

Aktivity divize jsou založeny zejména na rozvíjení dlouhodobě úspěšných oblastí spolupráce těchto pracovišť s průmyslem a to s využitím nových možností divize a spolupráce s ostatními divizemi NETME Centre.

Rozdělení divize na sekce se odvíjí od konkrétní nabídky činností.


Součásti divize


Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2023 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně