NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Kontakty divize mechatroniky (M)


prof. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc. – vedoucí divize mechatroniky
e-mail: brezina@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 295

doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D. – kontaktní osoba divize mechatroniky
e-mail: blecha@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 447


vedoucí jednotlivých sekcí a laboratoří


 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně