NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Součásti divize mechatroniky (M) a nabídka služeb


Sekce adaptivního řízení

Hlavními činnostmi sekce adaptivního řízení jsou:

Vedoucí sekce: Ing. Pavel Houška, Ph.D., e-mail: houska.p@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 291


Sekce speciálních elektrických strojů

Hlavními činnostmi sekce speciálních elektrických strojů jsou:

Vedoucí sekce: doc. Ing. Čestmír Ondrůšek, CSc., e-mail: ondrusek@feec.vutbr.cz, tel.: +420 541 146 717


Sekce speciálních tekutinových strojů

Hlavními činnostmi sekce speciálních tekutinových strojů jsou:

Vedoucí sekce: prof. Ing. František Pochylý, CSc., e-mail: pochyly@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 335


Sekce výrobních strojů a zařízení

Hlavními činnostmi sekce výrobních strojů jsou:

Vedoucí sekce: doc. Ing. Petr Blecha, Ph.D., e-mail: blecha@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 447


Sekce matematiky

Odborná činnost sekce je zaměřena na výzkum v různých oblastech matematiky s ohledem na významné aplikace, a to převážně v technických vědách. Těmito oblastmi jsou především algebra a geometrie, diskrétní matematika, matematické analýza, pravděpodobnost a statistika a zpracování počítačových obrazů. Jsou studována zejména následující témata:

Vedoucí sekce: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., e-mail: slapal@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 729


Sekce strojírenské technologie

Hlavními činnostmi sekce strojírenské technologie jsou:

Vedoucí sekce: prof. Ing. Miroslav Píška, CSc., e-mail: piska@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 555


Sekce mechaniky

Sekce mechaniky se obecně zabývá multidisciplinárním modelování mechatronických soustav. Jedná se především o tyto oblasti:

V oblasti výzkumu je sekce orientovaná především na energy harvesting, tzn. získávání elektrické energie z okolí. Jedná se zde především o výrobu elektrické energie z vibrací a teplotního rozdílu. Tyto alternativní zdroje jsou vyhledávány jako autonomní zdroje pro bezdrátové aplikace bez nutnosti použití baterií.

Vedoucí sekce: Ing. Zdeněk Hadaš, Ph.D., e-mail: hadas@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 893

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně