NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Kontakty divize energetiky, procesů a ekologie (PPE)


prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. – ředitel ÚPEI a řešitel projektu NETME Centre
e-mail: stehlik@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 373

prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc. – vedoucí divize PPE NETME Centre
e-mail: horsky@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 281

doc. Ing. Ladislav Bébar, CSc. – vedoucí výzkumu ÚPEI
e-mail: bebar@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 387

prof. Ing. Miroslav Jícha, CSc. – vedoucí výzkumu
e-mail: jicha@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 271


vedoucí jednotlivých sekcí a laboratoří


 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně