NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Součásti divize energetiky, procesů a ekologie (PPE) a nabídka služeb


Sekce procesního a ekologického inženýrství

Sekce se dělí na specializované výzkumné a vývojové skupiny:

Vedoucí sekce: prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c., e-mail: stehlik@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 373


Sekce přenosu tepla a proudění

Sekce přenosu tepla a proudění se zabývá výzkumnou a vývojovou činností v oblasti strojírenství a hutnictví. V teoretické oblasti je hlavní náplní výzkum v oboru přenosu tepla, inverzních úloh a chlazení, nejčastěji s využitím vodních a vodovzdušných trysek. Průmyslové projekty jsou v převážné míře založeny na experimentálním výzkumu s následným využitím získaných poznatků do matematických modelů popisujících sledované procesy. Dlouholetá zkušenost pracoviště je v určování okrajových podmínek přenosu tepla při chlazení horkých povrchů s aplikacemi při kontinuálním lití a válcování za tepla. Další oblastí výzkumu je hydraulický ostřik okují. Aktivity jsou zaměřeny na:

Více informací najdete na www.heatlab.cz

Vedoucí sekce: prof. Ing. Jaroslav Horský, CSc., e-mail: horsky@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 281


Sekce termomechaniky a techniky prostředí

Sekce termomechaniky a techniky prostředí se věnuje výzkumu a vývoji v oblasti hodnocení stavu prostředí v kabinách dopravních prostředků, obytných budovách a průmyslových objektech.  Rovněž se věnujeme výzkumu a vývoji systémů pro tvorbu a řízení vnitřního prostředí kabin dopravních prostředků, větracích a klimatizačních systémů. Nabízíme modelování, experimenty, testování v těchto oblastech. Pro studium proudění jsou k dispozici moderní optické diagnostické metody: LDA - Laser Doppler Velocimetry, PIV - Particle Image Velocimetry a také klasické a dlouhodobě vyvíjené metody jako je žárová anemometrie. K vizualizaci proudění vzduchu se využívá metoda zavádění kouře/mlhy a bublin s osvětlením pomocí tzv. laserového nože a záznamem obrazu pomocí rychlé kamery nebo fotoaparátu. Dále se věnujeme:

Vedoucí sekce: doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D., e-mail: katolicky@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 366


Sekce energetického inženýrství

Sekce energetického inženýrství se zabývá vědecko-výzkumnou činností v celé řadě oblastí, ve kterých nabízí také spolupráci a služby pro zájemce z průmyslové i veřejné sféry, a disponuje rozsáhlou experimentální základnou v laboratořích Energetického ústavu, Odboru energetického inženýrství. V Sekci energetického inženýrství Vám nabízíme služby mimo jiné v těchto oblastech:

Vedoucí sekce: doc. Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D., e-mail: pospisil.j@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 581


Sekce matematiky

Odborná činnost sekce je zaměřena na výzkum v různých oblastech matematiky s ohledem na významné aplikace, a to převážně v technických vědách. Těmito oblastmi jsou především algebra a geometrie, diskrétní matematika, matematické analýza, pravděpodobnost a statistika a zpracování počítačových obrazů. Jsou studována zejména následující témata:

Vedoucí sekce: prof. RNDr. Josef Šlapal, CSc., e-mail: slapal@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 729

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2020 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně