NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Představení divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT)

Činnost divize je zaměřena na výzkum, vzdělávání a poskytování komplexních služeb v oblasti vývoje nových produktů. Důraz je přitom kladen na využití nejnovějších poznatků základních a aplikovaných věd a na integraci počítačových, informačních a komunikačních technologií do konstrukčního procesu.

Podstatou činnosti je účinné propojení řady různých oborů, z nichž nejdůležitějšími jsou výpočtové simulace náročných problémů mechaniky kontinua, lomová mechanika, tribologie a technická diagnostika. Divize disponuje vnitřně nebo zprostředkovaně relevantními kompetencemi pro podporu vývoje nových produktů a to ve všech jeho fázích: od záměru a sběru informací přes koncepční studie a konstrukční řešení až k výrobě prototypů a jejich testování. Vědecké a výzkumné aktivity jsou orientovány zejména na využití univerzálních technologií počítačového navrhování a numerické simulace (Virtual Prototyping a Virtual Testing) a reálného testování při vývoji nových produktů. Hlavní aktivity se dotýkají téměř všech oblastí správy životního cyklu výrobku v produkční sféře a zahrnují vývoj a konstrukci, inženýrské analýzy, výrobu prototypů, optickou diagnostiku a digitalizaci a testování strojních soustav a materiálů.

Rozdělení divize na sekce se odvíjí od konkrétní nabídky činností.


Součásti divize


Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2023 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně