NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Kontakty divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT)


prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D. – vedoucí divize VMDT, ředitel ÚK
e-mail: hartl@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 769

prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. – zástupce vedoucího divize VMDT, ředitel ÚMTMB
e-mail: petruska@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 858

Ing. Jan Čermák, Ph.D., MBA – marketing divize VMDT
e-mail: cermak.ja@fme.vutbr.cz


vedoucí jednotlivých sekcí a laboratoří


 

 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2024 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně