NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Součásti divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT) a nabídka služeb


Sekce konstruování a průmyslového designu

Vedoucí sekce: prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D., e-mail: hartl@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 769

Skupina akustické emise

Skupina akustické emise se zaměřuje na krátkodobé i dlouhodobé zkoušky v oblasti měření akustické emise, poškozování a degradace. Externím zájemcům může nabídnout následující služby:

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Pavel Mazal, CSc., e-mail: mazal@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 229

Skupina optické diagnostiky

Skupina optické diagnostiky se zaměřuje na 3D optickou digitalizaci a reversní inženýrství s vysokou přesností u objektů velikosti několika milimetrů až řádově metrů. Externím zájemcům může nabídnout následující služby:

Dále se zabýváme robotickým obráběním forem, soch a designerských modelů. Dokážeme obrobit polotovary velkých rozměrů s vysokou přesností. Více informací na www.robotooling.cz.

Vedoucí skupiny: doc. Ing. David Paloušek, Ph.D., e-mail: palousek@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 261

Skupina tribologie

Činnost skupiny je zaměřena především na experimentální výzkum velmi tenkých mazacích filmů. Tato problematika zahrnuje zejména studium v oblasti tření, opotřebení, mazání a studium poškození třecích povrchů. Externím zájemcům může nabídnout následující služby:

Vedoucí skupiny: prof. Ing. Ivan Křupka, Ph.D., e-mail: krupka@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 723

Skupina vibroakustiky

Skupina vibroakustiky je zaměřena na experimentální výzkum a vývoj v oblasti hluku a vibrací, a to v oblasti jak statických tak i dynamických zkoušek. Externím zájemcům může nabídnout následující služby:

Vedoucí skupiny: doc. Ing. Ivan Mazůrek, CSc., e-mail: mazurek@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 308

Skupina vývoje a konstrukce

Činnost skupiny je zaměřena na návrhovou a konstrukční část vývoje produktu až po výrobu prototypu. Nabízíme návrh a zpracování vizuální stránky produktu, konstrukční návrh jednotlivých dílů a výrobu prototypu pomocí Rapid Prototypingu. Externím zájemcům může nabídnout následující služby:

Vedoucí skupiny: Ing. Daniel Koutný, Ph.D., e-mail: koutny@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 143 261


Sekce mechaniky těles, biomechaniky

Vedoucí sekce: prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc., e-mail: petruska@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 858

Skupina inženýrských analýz

Skupina inženýrských analýz se zaměřuje na experimentální, výpočtovou a konzultační činnost v těchto oblastech: posouzení spolehlivosti a případné optimalizace strojních zařízení dle požadavků zákazníka, výzkumu a vývoje mechatronických systémů, a řešení problémů biomechaniky. Externím zájemcům může nabídnout následující služby:

Vedoucí skupiny: Ing. Tomáš Návrat, Ph.D., e-mail: navrat@fme.vutbr.cz, tel.: +420 541 142 861

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2024 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně