NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Kontakty

Poštovní adresa

Fakulta strojního inženýrství
Vysoké učení technické v Brně
Technická 2896/2
616 69  Brno 


Fakulta strojního inženýrství

Děkan
doc. Ing. Jaroslav Katolický, Ph.D.
e-mail: katolicky@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 142 171


Řízení a správa projektu/centra

Řešitel projektu NETME Centre PLUS
(projekt zahájen k 1.1.2014)
prof. Ing. Martin Hartl, Ph.D.
e-mail: hartl@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 142 769
 

Řešitel projektu NETME Centre
(řešení projektu ukončeno k 31.12.2013)
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc., dr. h. c.
e-mail: stehlik@fme.vutbr.cz
tel.: +420 541 142 373
 

Ředitel
Ing. Pavel Krečmer, Ph.D.
e-mail: krecmer@fme.vutbr.cz
tel: +420 541 144 980

Finanční manažer
Ing. Petr Tesař
e-mail: tesar@fme.vutbr.cz
tel: +420 541 144 991

Projektová manažerka
Mgr. Oxana Rudá
e-mail: ruda@fme.vutbr.cz
tel: +420 541 143 359

Projektová manažerka
Mgr. Pavlína Zrůstová
e-mail: zrustova@fme.vutbr.cz
tel: +420 541 144 990

Ekonomka
Ing. Petra Havránková
e-mail: havrankova@fme.vutbr.cz
tel: +420 541 144 993

Obchodně-Technický Manažer
Ing. Erik Odvářka, Ph.D.
e-mail: odvarka@fme.vutbr.cz
tel: +420 541 142 153


Vedoucí divizí centra


Operační program Výzkum a vývoj pro inovace

Národní program udržitelnosti I

 

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2023 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně