NETME Centre

Centrum nových technologií pro strojírenství

Spolupráce s firmami

Řada plánovaných projektů je realizována ve spolupráci s českými i zahraničními firmami, které již dlouhodobě s příslušnými divizemi či sekcemi NETME Centre spolupracují, či o spolupráci projevily zájem. Na základě důkladných analýz lze konstatovat, že výsledky našich prací budou široce využívány nejen v České republice, ale i v zahraničí.

Pro bližší informace o spolupráci kontaktujte vedení NETME Centre nebo přímo kontaktní osoby z divizí či sekcí.

Centrum bylo vybudováno z finančních prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci projektu NETME Centre (Nové technologie pro strojírenství),
Reg. č.: CZ.1.05/2.1.00/01.0002 a podporovaného v navazující fázi udržitelnosti prostřednictvím projektu NETME Centre PLUS (LO1202) za finančního přispění
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci účelové podpory programu “Národní program udržitelnosti I

© 2023 – Fakulta strojního inženýrstvíVysoké učení technické v Brně